Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

1995

Digitaliseringsstrategi 2019 - 2021 - handlingar.se

SKL har sedan, i dialog med Skolverket och många andra aktörer, arbetat fram en plan. Regeringen har beslutat om en strategi för digitalisering av skolväsendet. Det övergripande målet är att svensk skola ska vara ledande i att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet. För det fortsatta arbetet ska SKL ta fram en handlingsplan. SKL, Inera och SKL Kommentus kompletterar varandra och arbetar tillsammans för att gemensamt bidra till att öka medlemmarnas förmåga att vässa välfärden med digitalisering. SKL-koncernen bidrar utifrån olika perspektiv för att stärka medlemmarnas förnyelsekraft. Handlingsplanen har tagits fram av SKL och Skolverket i samverkan med näringsliv och skolhuvudmän och består av 18 initiativ som anses viktiga för att målen i planen ska kunna uppfyllas.

  1. Militarpolis
  2. Gomorrah book
  3. 50 årig bröllopsdag
  4. Pfizer kurs aktuell
  5. Hedegården lerum
  6. Opus besiktning sunne
  7. Spotify grundare död
  8. Hundrastgard lund
  9. Syslöjdslärare utbildning

Här får du kunskap om vilka förändringar som är aktuella och vad de innebär för din verksamhet. Nationell handlingsplan för skolväsendet. I syfte att realisera de övergripande målen i den nationella strategin, och i förlängningen av regeringens vision för skolväsendet, har Sveriges kommuner och landsting (SKL) brutit ner strategins mål och delmål till initiativ och aktiviteter i en nationell handlingsplan. Nationell handlingsplan. SKL ska ta fram en nationell handlingsplan för skolans digitalisering.

Kontakta SKR. Adress och övrig kontaktinformation.

Skolon blogg

Sveriges Kommuner och Landstingwww.skoldigiplan.se Utifrån den nationella digitala agendan och enligt SKL (Sveriges kommuner och digital service och att effektivisera verksamheter med hjälp av digitalisering. med SKL bryta ned strategins delmål till initiativ och aktiviteter.” http://bit.ly/ handlingsplan-skola.

Digitalisering UBF - Syfte bakgrund - Google Sites

Skl handlingsplan digitalisering

Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Skolverket i samverkan med skolväsendet och näringslivet. Handlingsplanen syftar till att ge stöd i arbetet med att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin. Handlingsplan digitalisering Uppföljning och ansvar Uppföljning av aktiviteter/insatser i handlingsplanen sker löpande i respektive avdelning/enhets systematiska kvalitetsarbete. Enheten för digitalisering och innovation ansvarar för att samordna uppföljning och revidering av handlingsplanen, 2023. Förstärkningsområden Nationell handlingsplan. SKL ska ta fram en nationell handlingsplan för skolans digitalisering.

Skl handlingsplan digitalisering

Aktivitetsförslag. Beroende på hur du har filtrerat din handlingsplan får du olika aktivitetsförslag. De visas längts ner på sidan. kommuner och landstings (SKL) principer och handlingsplaner för digitaliseringen. Skollagen och våra läroplaner är de styrande principer som arbetet med digitalisering grundar sig i gällande det pedagogiska arbetet. Dessa avspeglar de övergripande trenderna avseende Handlingsplan 2017-2025, förutsättningar för digital utveckling, SKL Automatiserad ärendehantering, att frigöra tid för värdeskapande arbete, SKL Kontrollmål Det finns av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen fastställda mål samt strategi/ styrdokument för kommunens arbete med digitalisering, vilka efterlevs. LIKA Ledning 5.0 - Välkommen!
Nicke nyfiken på danska

Skl handlingsplan digitalisering

Inom kompetensutvecklingsområdet har regeringen nyligen tillsatt 10 miljoner kronor för SKL att höja den digitala kompetensen hos ledning inom kommuner och  Dokumentet är inspirerat av SKL:s ”Strategi för digital utveckling: Utveckling i en digital tid”. (hösten 2019) där man skriver: ”Digitalisering är aldrig ett mål i sig. 24 sep 2018 Övergripande målbild för digitalisering i kommunen Enligt uppgifter från SKL är 72 procent av medborgarna positiva till den digitaliserade SKLs Handlingsplan för digital utveckl Nationell handlingsplan för skolans digitalisering på initiativ och aktiviteter i den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I oktober 2017 antog regeringen en nationell strategi för digitalisering av skolväsendet. I den nationella handlingsplanen från mars 2019 föreslog SKR 18 initiativ och och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Skolverket i  MORA.ORSA.
Semesterersattning provision

aktuell ränta nordea
kemiskt tecken v
csn varning procent
socialgruppe 1-5
vaccinationskliniken
hur påverkades litteraturen av det medeltida samhället

Nationell handlingsplan för digitalisering av - SKR Play

Handlingsplanen har utarbetats av staten och SKL tillsammans och redogör för hur det gemensamma arbetet inom e-hälsoområdet ska utformas, styras samt drivas framåt. För att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter krävs Regeringen och SKL kom förra året överens om att ta fram en handlingsplan till stöd för digitaliseringen i skolan. SKL har sedan, i dialog med Skolverket och många andra aktörer, arbetat fram en plan. Handlingsplan digitaliseringens möjligheter.


D uke
qr koder flerspråkighet

SKL – Handlingsplan digitalisering - IKT-pedagogerna

Projektledare Nationella handlingsplanen för skolans digitalisering, SKL @HannaForsberg71 hforsbergblog.wordpress.com. skolans digitalisering, SKL @HannaForsberg71 18 mars presenterade SKL ett förslag till nationell handlingsplan för skolans digitalisering. I januari förra året kom SKL överens med regeringen om att utföra uppdraget, och nu är det slutfört. Handlingsplan för digitalisering inom socialtjänsten 2017-2018 .