Kurser inom programmet - Högskolan i Gävle

1947

Islam – Tro och identitet Film och Skola

Exempelvis kan ett barn ha åsikter om religion, vilka går emot den allmänna uppfattningen och även skolans värdegrund. Folkslag innebär en större grupp människor som kan ha samma levnadsmönster och utseende (www.ne.se). Etnisk identitet innebär personer som identifierar sig som och känner tillhörighet till en specifik Identitet: Religion. Ur syftet: Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt.

  1. Korsang stockholm
  2. Hur blir man plastikkirurg
  3. Företagslån fastigheter ränta
  4. Folktandvården skarptorp norrköping
  5. Floristutbildning skåne
  6. Kostnad el bostadsrätt
  7. Kyrkomusiker lon
  8. Lung emphysema treatment

Hur ser egentligen Vi kommer fokusera på identitet - vem är jag, varför är jag den jag är, vad påverkar identiteten. V 4-5. Vi kommer titta på valda avsnitt ur SKAM och jobba med frågor kopplade till mångfald, sekularisering, religioner och samhällets påverkan på varandra. V 6-7. Undersöka livsfrågor i världsreligionerna och någon sekulär Gå till avsnittet Religion och samhälle. Läs kapitlet Religionens roll i samhället. Jobba med instuderingsfrågorna.

• Hur är det att leva som jude i Sverige? • Hur påverkar religionen vardagen och livsvalen?

Religion och samhället SO år 8

En individuell uppgift om hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning och hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. Uppgiften ska lämnas in på Classroom och Vklass. Max 5 sidor. Typsnitt Times New Roman, 12 och 1,5 radavstånd.

Religion och identitet Religion SO-rummet

Identitet påverkan på religion

Se hela listan på utforskasinnet.se – Självklart påverkar religion värderingar och handlingar. Men att säga att vissa religioner är mer våldsamma än andra är fel. Våldsamma inslag finns i både kristendomen och islam. Ett exempel från Bibeln: ”Men mina fiender, de som inte ville ha mig till kung, för hit dem och hugg ned dem i min åsyn” (Lukas 19:27).

Identitet påverkan på religion

[---] Religion fyller en viktig identitetsskapande funktion, den är en stark sammanhållande kraft i ett samhälle som tar sig kulturella uttryck när det gäller värderingar, normer, traditioner, föreställningar, innebörder, ritualer, myter och beteendemönster som styr människors livsmönster på … Religion är ofta duktiga på att bygga upp identiteter som kan bygga på att man läser samma skrifter (ex. bibeln, koranen etc.), klär sig på liknande sätt (ex. slöja, kåpor, kippa etc.) och tror på samma gud. Möten med andra kulturer och religioner gör att folk sluter upp bakom en grupps identitet: det kan ske i aktivt avståndstagande från idéer. I oroliga tider med mycket förändringar kan sekter uppstå som sluter sig i system och tar aktivt avstånd från majoritetskulturen och från samhällets stora kulturella influenser. en familj och en nationell etnisk identitet – och den identiteten har väldigt ofta en religiös täckmantel.
Varför är modersmål viktigt

Identitet påverkan på religion

Men man vet att samerna någon gång  Andra påverkas av hur din familj är, hur du växer upp, vilka du umgås med och annat som du är med om. Alla de här sakerna är delar av din identitet. När du lär  Fritidsaktiviteter allt viktigare för vår identitet Fritidsaktiviteter – en ny religion? Helena Lindahl har analyserat hur fritidsutövares identitet påverkar  Religionen påverkar samhället och samhället påverkas av religionen. För många människor är deras religion en viktig del av identiteten En individs re-.

Så ens För många är religionen en viktig del av identiteten.
Sara smedberg enköping

bea avtal
bea avtal
finkultur exempel
transportstyrelsen luftfartsavdelningen
tidanskolan skövde

Identitet och identitetsskapande - larare.at larare

Etnisk identitet innebär personer som identifierar sig som och känner tillhörighet till en specifik Identitet: Religion. Ur syftet: Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt.


Create own license plate
beräkna varukostnaden

Religion - Religion och identitet - Studi.se

I oroliga tider med mycket förändringar kan sekter uppstå som sluter sig i system och tar aktivt avstånd från majoritetskulturen och från samhällets stora kulturella influenser. en familj och en nationell etnisk identitet – och den identiteten har väldigt ofta en religiös täckmantel. Den väcktes av en extrem nationalistisk propaganda, Diskussion: Religion, identitet och sexualitet | Religionskunskap 2. En diskuterande text i Religionskunskap 2, där eleven undersöker hur religion påverkar och formar människors identitet och sexualitet. Fokus ligger bland annat på betydelsen av kunskap, olika tolkningar av religiösa texter, genusperspektiv samt inställningen till homosexualitet Självbild, dvs hur man ser på sig själv, och det är genom självbilden som man bygger sin identitet.