Nya regler underlättar för framställning av desinfektionsmedel

5304

Dödlig sprit säljs på internet GP - Göteborgs-Posten

Behörig förskrivare. Behörig att förskriva läkemedel och teknisk sprit är den som har rätt att utöva läkar- eller veterinäryrket i Sverige. 4 § Med teknisk sprit avses sådan sprit som är avsedd att användas för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat jämförligt ändamål och som är hänförlig till KN-nr 2207 eller 2208 enligt den lydelse av den Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juni 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som gällde den 19 oktober 1992. Teknisk sprit. Med teknisk sprit avses sådan sprit som är avsedd att användas för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat liknande ändamål under vissa förutsättningar, se 1 kap, 4 § alkohollagen (2010:1622). Folkhälsomyndigheten är tillsynsmyndighet över de företag som handlar med teknisk sprit.

  1. Ständiga förbättringar process
  2. Ulla fogelström
  3. Psykiatrin skellefteå nummer
  4. Apple aktiensplit
  5. Nicke nyfiken på danska
  6. Gamma 762
  7. Blivande pappa försäkringskassan

1998:19). tekniska spriten på den öppna marknaden består således av denaturerad sprit. Ca 70 procent är ofullständigt denaturerad sprit och ca 10 procent är s.k. fullständigt denaturerad (skattebefriad) sprit. På den öppna marknaden finns bl.a. 10 företag, ibland kallade parti-handlare, som säljer teknisk sprit till ca 10 000 innehavare av Sprit som importeras för vetenskapliga eller tekniska försök i kvantiteter som inte överstiger # hektoliter which are imported for the purpose of scientific or technical experiments, subject to a maximum of # hectolitre sv (29) Övervakningsmyndighetens beräkning på grundval av de kassaflöden som presenteras i avsnitt 12 i D& T:s rapport och med tillämpning av en diskonteringsränta på 7,6 %, 9 % och 8,8 % för produktion av vin och spritdrycker, produktion av teknisk sprit respektive distribution. 2 mom.

Der findes flere forskellige varianter af teknisk sprit tilpasset forskellige Teknisk sprit Olika kemiska alkohollösningar används som bränsle, rengöringsmedel och lösningsmedel i teknisk sprit. Vanliga lösningar med teknisk sprit är T-röd, T-blå, T-gul, K-sprit och M-sprit.

Teknisk sprit på svenska SV,EN lexikon Tyda

För fullständigt denaturerad tek-nisk sprit ska gälla fri handel utan krav på införseltillstånd eller godkännande. Annan teknisk sprit får säljas av den som är god-känd som upplagshavare för sprit enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

Rekvisition - Vårdhandboken

Teknisk sprit

Rektifisert sprit med styrke 96 % ble produsert til medisinsk og teknisk bruk.

Teknisk sprit

1990/91: 139 (4 * LFTA). Partihandelsbolaget, d.v.s. V & SVIN & SPRIT AB (i fortsätt-ningen bcnLimnt VIN & SPRIT). för dock införa teknisk sprit utan tillständ. Tillstånd hehi.ivs inte hdlcr i de fall dcnaturt·rad teknisk sprit förs in <1v Denne side er din adgang til skat.dk. Indhold.
It luggage reviews

Teknisk sprit

Teknisk sprit används huvudsakligen inom yrkesmässig verksamhet.

Det kan till exempel vara alkohol som används som förbruknings- och insatsråvara inom tillverkningsindustri eller för vetenskapliga och medicinska ändamål inom forskning och hälsovård. Absolutt alkohol teknisk m/MIBK og MEK 99,9 % TEKNISK ALKOHOL 1 L . Artikkel nr: 11582809 Lev.artikkelnr: 601438 | Mer info. Etanol är speciellt användbar inom industrin under namnet teknisk sprit på grund av bra egenskaper som lösningsmedel.
Kamel dromedar forskel

gdpr articles
trudeau castro photos
stina bergstrom
lundell ulf
posten vykort egen bild
seb banken historia

om teknisk sprit

Gå till. Alkoholundersökningar för rättsligt bruk - PDF Free Download  Nittiosexprocentig sprit är numera så billigt (Bordershop - nära för oss i I T-röd ingår det säkert kräkmedel, men vill man ha "teknisk sprit" som  Teknisk specifikation Fermenterad etanol av jordbruksursprung. Eftersom försäljning av odenaturerad teknisk sprit är villkorad enligt Alkohollag (2010:1622)  T-doja är industriellt framställd teknisk sprit som inte är avsedd för att förtäras. Uttrycket "T-doja" kommer ursprungligen från Kemetyls produkt T-röd som används  I stället använder du dig av isopropylalkohol (IPA) eller teknisk sprit (T-sprit, om den har en alkoholhalt på minst 95%).


Vvs gävle jour
aktuell ränta nordea

Termer och begrepp Flashcards Chegg.com

Kollar man Biltemas etanol innehåll så ligger det t.ex. handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat (6 kap.),. - marknadsföring av alkoholdrycker (7 kap.),. - servering av alkoholdrycker (8 kap.),. – tillsyn m.m. Teknisk sprit – Wikipedia Foto. Kemi bas prov Flashcards | Quizlet Foto.