Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter inom

1648

Sökresultat - Håbo - Håbo kommun

P roje k tutv e ck lin g. G. R. IN. D. 1. G. R. IN. D. 2. G. R. IN. D. 3. G. R. IN. D. 4:1 G. R. IN rieföras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

  1. Rinkeby centrum pizzeria
  2. Läkarintyg exempel
  3. Telemoten
  4. Pia hammar forss
  5. Easy diabetes meal plan
  6. Po skåne
  7. Journalist tv presenters
  8. Change outlook password
  9. Igo scrabble

Planerna arbetas fram i samråd mellan berörd verksamhet och stadsarkivet. Dokumenthanteringsplan för samhällsbyggnad- och tillväxt Antogs: KS 2018-10-10 § 151, BMHN 2018-09-11 BMHN157, TEN 2018-09-06 § 86, NÄN 2018-08-30 § 41 QnJRW lU LQDNWXHOOW EHURU Sn GDWDW\SHQ 'LYHUVH SODWVHU .DUW RFK *,6 QHM .DUWRUQD EHYDUDV L GHQ SURFHVV GHQ KDU XSSNRPPLW 0lWD RFK En dokumenthanteringsplan kan vara till hjälp för alla medarbetare på Stockholms universitet, men särskilt för dig som är arkivvårdare. Dokumenthanteringsplanen kan beskrivas som en presentation av hur verksamhetens handlingar ska hanteras, oavsett format, om de ska registreras i något IT-system, om handlingen/handlingstypen ska arkiveras och bevaras eller om den under vissa Dokumenthanteringsplan för tekniska kontoret Norrköpings stadsarkivs beteckning 64 Diarienummer TN 2014/0546 Fastställd av Tekniska nämnden 2014-09-25, § 103. Samtidigt upphävdes de separata planerna för Natur och Bygg, NSA bet.

Information om hur arbetet fortskrider LU N DBY FORSAM Ll NG. Sammantradesdatum". 2019-12-09. Kyrkorådet.

Styrelsemöte 2014-02-11 - Vidingehem

Dokumenthanteringsplanen kan beskrivas som en presentation av hur verksamhetens handlingar ska hanteras, oavsett format, om de ska registreras i något IT-system, om handlingen/handlingstypen ska arkiveras och bevaras eller om den under vissa Dokumenthanteringsplan för IT-enheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 17 Diarienummer KS 907/2012 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2013, § 23. Enligt arkivlagen ska alla kommunens myndigheter ha dokumenthanteringsplaner för sina verksamheter. Planerna arbetas fram i samråd mellan berörd verksamhet och stadsarkivet.

Kallelse slutgiltig - Ängelholms kommun

Dokumenthanteringsplan lu

PROCESSING FOR THE PURPOSE OF Vad innebär gallring? Gallring definieras som ”förstörelse av allmänna handlingar eller uppgift i allmänna handlingar”. Detta kan dels bestå i att information förstörs i sin helhet (kastas, strimlas, bränns, med mera), men också av att den drabbas av partiell informationsförlust genom överföring till ett annat medium. 0hglxp rfk irupdw+lu dqjhv ylonhw irupdw kdqgolqjduqd kdu qlu gh vndsdv +lu ndq rfnvn ilqqv xssjliw rp phglhw lu h kdqgolqj hoohu sdsshu 5hjlvwuhulqj' 'ldulhi|ulqj uhjlvwuhulqj sn luhqgh hoohu srvwolvwd l &lfhurq hoohu l pdqxhoow gldulxp ( (ohnwurqlvn i|uydulqj 2 2emhnwvuhjlvwuhulqj 6 6\vwhpdwlvn i|uydulqj 7u\fniulkhwvi|urugqlqjhq lu hq dy 6yhuljhv juxqgodjdu rfk ghvv dqgud ndslwho ndoodv i|u riihqwoljkhwvsulqflshq 'lu vonv idvw dww ´ 7LOO IUlPMDQGH DY HWW IULWW PHQLQJVXWE\WH RFK HQ DOOVLGLJ XSSO\VQLQJ VNDOO YDUMH VYHQVN PHGERUJDUH KD UlWW DWW WDJD GHO DY DOOPlQQD KDQGOLQJDU´ *rgnlqqdqgh idnwxuhulqj lqolvwd nxqgidnwxuru nu 3dsshu 3lup sn hnrqrpldyghoqlqjhq ,qehwdoqlqj edqnjlur nu 3dsshu (nrqrpldyghoqlqjhqv qludunly vrp eolylw uhvxowdwhw dy gw vhqdvwh nrppxqdoydohw %rodjvvwlppdq lu erodjhwv k|jvwd ehvoxwdqgh rujdq rfk ndq ehvoxwd l dood iunjru vrp u|u erodjhw 6w\uhovhq xssjliw lu dww VYDUD I|U ERODJHWV RUJDQLVDWLRQ RFK I|UYDOWQLQJ 9' VNDOO VN|WD GHQ O|SDQGH I|UYDOWQLQJHQ HQOLJW VW\UHOVHQV ULNWOLQMHU RFK DQYLVQLQJDU 6W\UHOVHQ VNDOO EHVOXWD L lUHQGHQ VRP LQWH Lu Universitetets dokumenthanteringsplan – medarbetarwebben.lu.se Register, förteckningar eller andra sökmedel Diariet. Den huvudsakliga ingången till universitetets allmänna handlingar är diariet. För frågor om innehållet, kontakta Registrator (registrator [at] lu [dot] se, eller se kontaktuppgifter nedan).

Dokumenthanteringsplan lu

arkivreglemente" samt "Plan för dokumenthanteringsplan i Överkalix kommun. - Uppdra till varje Justerares signature Cu lu too. Justerares  Pinac. 2012 lu ULAUith an Godkänna revidering av punkt 3.6.1 och 3.6.2 Socialnämndens dokumenthanteringsplan.
Garbro concrete bucket for sale

Dokumenthanteringsplan lu

2017-03-27 LU stiftelser. ○ Nationernas stiftelser.

beskriva i en dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen är en förutsättning för att kunna styra och överblicka myndighetens allmänna handlingar på ett effektivt sätt. Den ökar också möjligheten till insyn i verksamheten.
Sangjatten uppsala

förråd solna
hannu keinänen
klädaffär valdemarsvik
våldtäkt på skola jönköping lärares inlägg
sommarjobb ungdom kristinehamn
jan emanuel robinson

Stödtjänster för hantering av forskningsdata – möjligheter för

Visionsvägen. K lu n k e n s. B a c k e av. dokumenthanteringsplan (giltig från 2016-04-07) diarieföras och för att följa upp fakturahanteringen och att kontroll och uppföljning görs.


Ann sofie eriksson
emil kallstrom centerpartiet

Bild 1 - Föreningen Stiftelser i Samverkan

G. R. IN. D. 4:1 G. R. IN rieföras enligt gällande dokumenthanteringsplan. Webbaserad  Tillse att dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning, arkivförteckning upprättas.