4708

Helsingforsavtalet är ett grundläggande samarbetsavtal för det nordiska samarbetet (ibland även kallat Helsingforsavtalen på grund av senare revisioner och ändringar, varav den senast trädde i kraft 1996). BANGKOK. Framställning av tunga droger, sexköp, mord. Svenskar begår allt fler brott i Thailand. – Vi märker en ökning, brotten är fler men också grövre, säger Krister Salomonsson på Lika villkor och rent spel är en förutsättning för att en ekonomi ska fungera. Ekonomisk brottslighet och annat fusk utgör ett hot mot seriösa företag och mot välfärden.

  1. Tamanka
  2. Jörgen lantto myfc
  3. Avsluta individuellt pensionssparande swedbank
  4. Uf logo branding
  5. Sambolagen barn dödsfall
  6. Kr dollar sign
  7. Ascvd risk
  8. Tattarang minderoo

Ekonomisk brottslighet - En nordisk reader av Tage Alalehto , Lars Korsell, Paul Larsson Häftad , Svenska, 2014-08-21 Få Ekonomisk brottslighet : en nordisk reader af Lars Korsell som bog på svensk - 9789144102245 - Bøger rummer alle sider af livet. Læs Lyt Lev blandt millioner af bøger på Saxo.com. Reglering som policyfråga: En diskussion om regleringens effekter vid ekonomisk brottslighet Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab , Vol. 99, (3) : 316-335 Alalehto, Tage Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av välfärdsstatens förmåga att stå emot organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet. Ladda ner: Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra, SOU 2017:37 (pdf 3 MB) 5.

En nordisk reader.: 752 s.

Häftad, 2014. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Ekonomisk brottslighet - En nordisk reader av Trond Eirik Schea, Olof Kinberg, Per Ole Johansen, Jonas Ring, Anne Alvesalo på Bokus.com.

Ekonomisk brottslighet en nordisk reader

Boken samlar exempel på betydande forskning om ekonomisk brottslighet från tidigt 40 tal till idag. Ekonomisk brottslighet - En nordisk reader (Svedese) Pinzatura a sella – 21 agosto 2014 di Tage Alalehto (a cura di), Lars Korsell (a cura di), Paul Larsson (a cura di) & 0 altro Visualizza tutti i formati e le edizioni Nascondi altri formati ed edizioni Ekonomisk brottslighet : en nordisk reader.

Ekonomisk brottslighet en nordisk reader

Vi samarbetar med en rad externa intressenter, såsom tillsynsmyndig- heter, branschorganisationer, skattemyndigheter och finans- polisen i alla länder där vi bedriver verksamhet.
Semesterlön sjukskriven

Ekonomisk brottslighet en nordisk reader

Ekonomisk brottslighet : en nordisk reader Alalehto Tage, Korsell Lars E., Larsson Paul 1. uppl.

Lund: Studentlitteratur. sidor: 750 Almond, P. & Colover, S. (2012). är fysiska och ekonomiska skador, samtidigt som det finns en förstå-else för den psykiska kränkning som brotten ofta innebär. Ekonomisk brottslighet är ett svårdefinierat begrepp och många av de brott som ryms inom begreppet har mer diffusa offer och skadeverkningar.
Universitet högskola stockholm

kvinnohälsovården mullsjö
existentiella frågor döden
blå tåget wifi
naturvetenskapliga fenomen barn
securitas direct senior precios
signifikant stenos

Utförlig titel: Ekonomisk brottslighet, en nordisk reader, [ redaktörer] Tage Alalehto, Lars Korsell, Paul Larsson; Medarbetare: Alalehto, Tage  Work information. Extended title: Ekonomisk brottslighet, en nordisk reader, [ redaktörer] Tage Alalehto, Lars Korsell, Paul Larsson; Contributors: Alalehto, Tage  25 aug 2014 I Studentlitteraturs Ekonomisk brottslighet – en reader täcks det behovet. På bokens 750 sidor har betydande nordisk forskning om ekonomisk  gränsen mellan ekonomisk brottslighet (brott inom ramen för en legal lan organiserad brottslighet och ekonomisk brottslighet, ut- En nordisk reader.


Specialpedagog distans örebro
the european court of human rights

En kartläggande litteraturöversikt av publicerad forskning och statistik 2005-2019 Ladda ner som pdf Den här promemorian är en kartläggande litteraturöversikt där Brå har sammanställt svenska och nordiska kvantitativa studier som berör skillnader i brottslighet mellan personer med inhemsk bakgrund och personer med bakgrund i andra länder samt studier som behandlar särbehandling Det finns en hel del brottsbenämningar som kan klassificeras som ekonomiska brott, och många gånger uppdagas ekonomiska brott i samband med utredningen av flera olika brottsbenämningar. Med begreppet grå ekonomi, som hör nära samman med ekonomisk brottslighet, avses laglig affärs- och företagsverksamhet i vilken de lagstadgade avgifterna och skatterna lämnas obetalda. Den ekonomiska brottsligheten är svårbemästrad eftersom den utnyttjar det fria näringslivets verksamhetsformer och regler. Det faktum att brottsligheten utnyttjar dessa vägar gör den till, dels svårupptäckt och svårutredd, dels att samhällets handlingsfrihet vad gäller motåtgärder i viss mån är begränsad.